Terapija

Aktivnosti in terapije s pomočjo konja so izjemna priložnost za celostno obravnavo otrok,mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami. Konj namreč s svojim gibanjem pozitivno deluje na razvoj senzomotoričnih spretnosti in kompetenc, kot pomočnik in član terapevtskega tima pa zaradi svojih značajskih lastnosti in načina vedenja prispeva tudi k doseganju pozitivnih sprememb na posameznikovem psihosocialnem, komunikacijsko-socializacijskem in kognitivno-izobraževalnem področju.

terapija1

Terapevtske metode so primerne za odrasle in otroke kot podporna ali samostojna terapija predvsem za osebe, ki imajo depresivne, anksiozne ali druge duševne motnje, za ljudi, ki imajo za seboj težke življenjske izkušnje, težave v socialnih stikih, nizko samopodobo, ali pa želijo bolje spoznati sebe in spremeniti svoje vedenje ali počutje.

terapija2

Konj za razliko od drugih terapevtskih živali omogoča celosten telesni stik, kar deluje pomirjujoče. Konji v sebi združujejo lastnosti, ki na splošno ljudi očarajo in jih navdušijo da se jim približajo in jih spoznajo. Jasno in direktno se odzivajo na človekovo ravnanje in posredujejo zrcalno sliko, s pomočjo katere se človek lahko ozavesti. Konji ponujajo obilo izzivov, kjer je potrebna odločnost, vztrajnost, jasnost in dobre strategije spoprijemanja s težavami. Hkrati pa so senzibilna bitja, ki hitro zaznajo, kako se človek dejansko počuti, kdaj je v stiku s seboj in kdaj ne.

Terapije se organizirajo s konjem vzgojenim za tovrstne terapije pod vodstvom terapevta in pomočnika terapevta v prostorih Konjeniškega centra AMAY Žalec.3