Rekreativno jahanje

Najem individualnih ur jahanja rekreativno jahanje

Individualni tečaj je namenjen vsem tistim, ki želijo še dodatno izpopolniti osnovno ali nadaljevalno stopnjo. Pri individualnem tečaju se utrjuje znanje iz dresurnega jahanja v primeru, da že imate opravljen začetni ali nadaljevalni tečaj. Na tem tečaju boste do popolnosti izpopolnjevali vsa dosedanja znanja in pridobili nova.

  • Jahači, ki želijo občasno jahati ali se usposabljati za določen namen, lahko najamejo konja z inštruktorjem.
  • Najem ur jahanja na osnovnem nivoju z inštruktorjem.
  • Najem ur jahanja na zahtevnejšem nivoju z inštruktorjem / trenerjem.
  • Najem ur preskakovanja ovir z inštruktorjem / trenerjem